Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
 
Αρχική σελίδα / Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής

 
Τύπος Εντύπου: 


  Η Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής δημοσιεύει τις εκδόσεις:

1."ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ" περιλαμβάνει στοιχεία για:

 • Τα Οικονομικά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 • Τους Ασφαλισμένους, την Απασχόληση, τις Συντάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Συντάξεις ΕΤΕΑΜ
 • Τις Παροχές Ασθένειας σε Είδος, τις Παροχές Ασθένειας σε Χρήμα
 • Την εξέλιξη Ασφαλιστικών Μεγεθών


 • 2."ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ" περιλαμβάνει στοιχεία για:

 • Aνάλυση του συνόλου των εργατικών ατυχημάτων
 • Ανάλυση του συνόλου των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων
 • Ανάλυση δείγματος εργατικών ατυχημάτων
 • Δείκτες συχνότητας εργατικών ατυχημάτων


 • 3."ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ" με στοιχεία που προέρχονται από οριστικοποιημένες ΑΠΔ, σε 6 τμήματα:

  Συγκεκριμένα:

 • τμήμα 0: στοιχεία απασχόλησης για το σύνολο των επιχειρήσεων
 • τμήμα Ι: στοιχεία για κοινές επιχειρήσεις με 10 μισθωτούς και άνω
 • τμήμα ΙΙ: στοιχεία για κοινές επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 μισθωτούς
 • τμήμα ΙΙΙ: στοιχεία για οικοδομοτεχνικά έργα
 • τμήμα IV: στοιχεία για το σύνολο των κοινών επιχειρήσεων
 • τμήμα V: εξελικτικά μηνιαία στοιχεία και συνοπτικά ετήσια


 •   Και τα έξι τμήματα περιλαμβάνονται στους μήνες Ιούνιο, Δεκέμβριο ενώ τα τρία πρώτα τμήματα στους υπόλοιπους μήνες του έτους.

  4."ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ" περιλαμβάνει στοιχεία για:

 • Πίνακες περιγραφής των Επαγγελματικών Νόσων για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υπέβαλαν αίτηση για συνταξιοδότηση στις επιτροπές Επαγγελματικών Νόσων
 • Σχολιασμό των ευρημάτων της καταγραφής


 • 5. Απολογισμός ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 • Είναι ετήσια δημοσίευση και περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία των δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων της Διοίκησης και των Θεραπευτηρίων του Ιδρύματος.
 • Η δημοσίευση αυτή δεν είναι διαθέσιμη ακόμα σε ηλεκτρονική μορφή αλλά μόνο σε έντυπη, στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και στις διοικητικές μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 •  Επιστροφή |  Κορυφή
     
   Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ