Διάρθρωση Υπηρεσίας
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Ανακοινώσεις
Διάρθρωση Υπηρεσίας
Δημόσιες Διαβουλεύσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές
Περιλήψεις Διακηρύξεων Διαγωνισμών
Συμβάσεις Δ/νσης Προμηθειών
Επικοινωνία
Θεσμικό πλαίσιο
Λογότυπο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 
Αρχική σελίδα / Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί / Διάρθρωση Υπηρεσίας

Διάρθωση Υπηρεσίας


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Τμήματα:

  Γραμματείας

  Κατάρτισης και Τροποποίησης Συμβάσεων

  Προγραμματισμού και Προδιαγραφών

  Γενικού Υλικού Χρήσεως και Αναλωσίμου

  Διαχείρισης Διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών και Εξοπλισμού

  Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως

  Φαρμακευτικού και Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού

  Απογραφής και Ελεγκτηρίου Υλικού

  Χημικών Υπηρεσιών

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
  Τμήματα:

  Γραμματείας

  Διαχείρισης Γενικού Υλικού και Αναλωσίμου

  Διαχείρισης Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως

  Διαχείρισης Φαρμακευτικού και Αναλωσίμου Υγειονομικού ΥλικούΚάντε click στο όνομα του τμήματος για να ενημερωθείτε σχετικά με τις αρμοδιότητές του.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ