Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Ανακοινώσεις
Διάρθρωση Υπηρεσίας
Δημόσιες Διαβουλεύσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές
Περιλήψεις Διακηρύξεων Διαγωνισμών
Συμβάσεις Δ/νσης Προμηθειών
Επικοινωνία
Θεσμικό πλαίσιο
Λογότυπο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 
Αρχική σελίδα / Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί

Στόχοι και Λειτουργία

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών και αποτελεί μια επιτελική Διεύθυνση της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Έχει ως βασική αρμοδιότητα τη μέριμνα για την διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την ανάδειξη προμηθευτών υλικών και αναδόχων παροχής υπηρεσιών,για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων και των Μονάδων Ασφάλισης.

Οι προμήθειες των ειδών εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Κρατικών Προμηθειών, το οποίο εγκρίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα υλοποιεί τις προμήθειες για την ομαλή λειτουργία του Προγράμματος Εκσυγχρονισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την διενέργεια αντίστοιχων Διαγωνισμών.

Ενδεικτικά αναφέρονται υπηρεσίες για την διακίνηση της αλληλογραφίας,ασφάλισης των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος, προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ κλπ.

Η απρόσκοπτη και έγκαιρη υλοποίηση των ανωτέρω Διαγωνισμών αποτελεί βασικό στόχο της Διεύθυνσης.

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης είναι σήμερα η κυρία Βουτσινά Γεωργία.

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ