Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Ανακοινώσεις
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Ανακοινώσεις
Διάρθρωση Υπηρεσίας
Δημόσιες Διαβουλεύσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές
Περιλήψεις Διακηρύξεων Διαγωνισμών
Συμβάσεις Δ/νσης Προμηθειών
Επικοινωνία
Θεσμικό πλαίσιο
Λογότυπο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 
Αρχική σελίδα / Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί / Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Ανακοινώσεις
20/10/2016 Παρατηρήσεις-σχόλια μετά τη διαβούλευση για την παροχή υπηρεσιών “Συμφωνία λογαριασμών ισοζυγίου και κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015"
04/08/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πρόχειρου διαγωνισμού (συλλογή προσφορών) για την Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης του Λογισμικού Αντιικής Προστασίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΙΚΑ (ΟΠΣ-ΙΚΑ), καθώς και του Λογισμικού Επεξεργασίας Στατι...
03/08/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου διαγωνισμού με συλλογή προσφορών (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω διαδικτύου) για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) πυρίμαχων ντουλαπών φύλαξης αντιγράφων ασφαλείας των Πληροφοριακών Συστ...
03/08/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου διαγωνισμού με συλλογή προσφορών (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω διαδικτύου) για την προμήθεια «31 Μηχανών καταμέτρησης και ελέγχου πλαστότητας χαρτονομισμάτων» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότε...
02/08/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πρόχειρου διαγωνισμού (συλλογή προσφορών) για τον «Έλεγχο των Οικονομικών αποτελεσμάτων της εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ α) από την εταιρεία WHITE AND BLACK E.Π.Ε. για την χρονική περίοδο...
21/06/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδ/ντος πρόχειρου διαγ/σμού με συλλογή προσφορών για το έργο “Ανάδειξη μεταφορέα-ων για τη μεταφορά του πάσης φύσεως υλικού από την Υποδ/νση Αποθηκών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τις Μονάδες για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) περίπου μηνών
01/06/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 8Α, ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ...
08/03/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πρόχ. Επαν/κού Διαγωνισμού για την “Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Εξοπλισμού και Αδειών Χρήσης της Κεντρικής Υπολογιστικής Υποδομής (Κεντρικό Site) του έργου "Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος...
26/02/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Διευκρινίσεις Πρόχειρου διαγ/σμού με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με αντικείμενο την ανάδειξη εταιρείας για την: A.Μεταφορά γραφείων του Υποκ/τος IKA-ETAM Γλυφάδας Β. Μεταφορά αρ...
08/02/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πρ. Διαγ. με αντικείμενο την ανάδειξη συνεργείου καθαρισμού των τζαμιών των κτιρίων επί της οδού Αγ. Κων/νου 8 (ΙΚΑ), Αγ. Κων/νου 16 (ΙΚΑ-ΚΕΑΟ) και της Υποδ/νσης Αποθηκών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επί της οδού Πειραιώς 167, Ρέντη.
16/12/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την “Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Εξοπλισμού και Αδειών Χρήσης της Κεντρικής Υπολογιστικής Υποδομής (Κεντρικό Site) του έργου...
11/12/2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς εγγράφων, δεμάτων, συνταξιοδοτικών φακέλων από Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε όλη την Ελλάδα
24/11/2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Πρόχειρου Διαγωνισμού, με συλλογή προσφορών, για την καθαριότητα των κτιρίων Αγ. Κων/νου 16 (ΙΚΑ-ΚΕΑΟ) και της Υποδ/νσης Αποθηκών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
25/09/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 6.000 τεμαχίων επιτραπέζιων ημερολογίων έτους 2016, πιθανής δαπάνης 3.420,00 € πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
09/09/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού (συλλογή προσφορών) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς (courier) εγγράφων, δεμάτων, συνταξιοδοτικών φακέλων από τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,...
02/07/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πρόχειρου Διαγωνισμού (συλλογή προσφορών) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς εγγράφων,δεμάτων,συνταξιοδοτικών φακέλων από τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, άλλες δημόσιες υπηρεσιες...
23/06/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη εταιρείας μεταφορών, για τη μεταφορά των γραφείων του Τοπ.Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καλλιθέας, σε κτίριο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 282 στην Καλλιθέα, με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΤ
17/06/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου διαγωνισμού με συλλογή προσφορών για την προμήθεια 4.150.000 σειρών μηχανογραφικού χαρτιού διπλού αυτογραφικού με αρ.τυπ. 120706048, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
29/05/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου διαγωνισμού με συλλογή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια 10.700 φυσιγγίων 9mm με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
21/05/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου διαγωνισμού με συλλογή προσφορών πιθανής δαπάνης 500,00 €, πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια υπηρεσιακών σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
10/11/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
10/11/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των αναγκών σε πετρέλαιο θέρμανσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ οι οποίες ανήκουν στην χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρεια Αττικής, ποσού 51.175,49 € συμπ/νου ΦΠΑ,από 15/11 - 31/12/14
21/10/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου διαγωνισμού με συλλογή προσφορών για την προμήθεια «Χάρτου Φωτοαντιγραφής Α4»,πιθανής δαπάνης 59.000,00 €,πλέον ΦΠΑ,με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
15/10/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών με ανάρτηση στο διαδίκτυο, πιθανής δαπάνης 59915,00€ πλέον ΦΠΑ (73695,45€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την προμήθεια ασφαλών...
15/10/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόχειρου διαγωνισμού με συλλογή προσφορών, κατόπιν σχετικής ανάρτησης στο διαδίκτυο, πιθανής δαπάνης 5.280,00€ πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια 120.000 τεμ. Λάστιχα για ντοσιέ, με...
07/10/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών με ανάρτηση στο διαδίκτυο πιθανής δαπάνης #60.000,00#€ πλέον Φ.Π.Α.
01/10/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 6.300 τεμαχίων επιτραπέζιων ημερολογίων έτους 2015, πιθανής δαπάνης 3.591,00 €, πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
10/09/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγ/σμού για τη μίσθωση φωτοαντιγραφικού μηχανήματος διάρκειας 1 έτους, με δικαίωμα προαίρεσης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συν ένα, πιθανής δαπάνης 2100 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με τη διαδικασία...
15/07/2014 Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών με ανάρτηση στο διαδίκτυο, για την προμήθεια δύο καμπινών επέκτασης SUN CSM200-EU, μιας καμπίνας επέκτασης DELL MD1200 και δύο μεταγωγών...
15/07/2014 ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών με ανάρτηση στο διαδίκτυο πιθανής δαπάνης #60.000,00# € πλέον Φ.Π.Α. (73.800,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)...
19/05/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου διαγωνισμού, πιθανής δαπάνης 45.180,00 ΕΥΡΩ, πλέον ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για το έργο Μηχανογραφικός Εξοπλισμός για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΑΟ
27/03/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου «εκτύπωση, εμφακέλωση και παράδοση απλών επιστολών-προσκλήσεων σε οφειλέτες του ΚΕΑΟ»
06/02/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου διαγωνισμού με συλλογή προσφορών, κατόπιν σχετικής ανάρτησης στο διαδίκτυο, πιθανής δαπάνης 14.828,00 €, πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια 12.000 τεμ. Λάστιχα για ντοσιέ και 220.000...
04/02/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη μεταφορά αρχείων στον Πειραιά
28/01/2014 Πρόχειρος διαγωνισμός (με συλλογή προσφορών κατόπιν σχετικής ανάρτησης στο διαδίκτυο) πιθανής δαπάνης #12.800,00# ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα ενός γεωδαιτικού δορυφορικού δέκτη και ενός γεωδαιτικού σταθμού...
27/01/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ¨ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ...
09/01/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ¨ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
13/12/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου διαγ/σμού για την προμήθεια 5.700 τεμαχίων χαρτοκιβωτίων για μηχαν/κό χαρτί 11 Χ 9,5, πιθανής δαπάνης 1.046,94 €, πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
07/11/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόχειρου διαγ/μού πιθανής δαπάνης #45.000,00# ευρώ πλέον ΦΠΑ για προμήθεια «Ατομικών βιβλιαρίων υγείας με αρ. τυποποίησης 120206001» & «Βιβλιαρίων υγείας (προστατευομένων μελών οικογενείας) με αρ. τυποποίησης 120206004»
11/10/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 6.300 τεμαχίων επιτραπέζιων ημερολογίων έτους 2014, πιθανής δαπάνης 3.654,00 €, πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
11/10/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου διαγωνισμού πιθανής δαπάνης #5.400,00# € πλέον ΦΠΑ 23%, για την προμήθεια 3.000 μπλοκ «έκθεση επιτόπιου ελέγχου της ΕΥΠΕΑ με αρ. τυποποίησης 120304013»
01/10/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου διαγωνισμού με συλλογή προσφορών για την προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού διπλού και τριπλού αυτογραφικού με αρ. τυπ. 120706048 και 120706047 αντίστοιχα
23/09/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου διαγωνισμού με συλλογή προσφορών για την προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού διπλού και τριπλού αυτογραφικού με αρ. τυπ. 120706048 και 120706047 αντίστοιχα
27/08/2013 Υπαγωγή στις διατάξεις του ν.4038/12 άρ.34 «Πληρωμή οφειλών του ΕΟΠΥΥ»
27/08/2013 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ του ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο την «Παροχή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (SLA) μετάδοσης δεδομένων, φωνής και εικόνας μέσω ιδιωτικού ιδεατού δικτύου (ΙΚΑΝΕΤ) με δικαίωμα προαίρεσης παράταση...
22/07/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό για τη προμήθεια "Χάρτου Φωτοαντιγραφής Α3 + Α4"
12/07/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου διαγωνισμού (με συλλογή προσφορών) για την προμήθεια «Χάρτου Φωτοαντιγραφής Α3 + Α4»,πιθανής δαπάνης 60.000,00 €, πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
13/06/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου διαγωνισμού με συλλογή προσφορών, για το έργο «Επεξεργασία αρχείων, εκτύπωση, εμφακέλωση, παράδοση απλών επιστολών-προσκλήσεων του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)»
20/05/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εξοπλισμού & λογισμικού για επέκταση & επικαιροποίηση των υπολογιστικών συστημάτων της ΔΜΗΕΣ/ΥΠΕΣ για το έργο «Διασταύρωση των μητρώων εθνικού δημοτολογίου & ληξιαρχικών πράξεων με τα μητρώα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»
31/08/2012 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 7.500 τεμαχίων επιτραπέζιων ημερολογίων έτους 2013
18/05/2012 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του ελέγχου της οικονομικής διαχείρησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2007 σε ορκωτό ελεγκτή-λογιστή
08/05/2012 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη χορηγητή-των προμήθειας αντιδραστηρίων, αναλωσίμων υλικών και αιματολογικών αναλυτών με μίσθωση (σε αντικατάσταση των αναλυτών SYSMEX 9000/9500 ιδιοκτησίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πλέον ΕΟΠΥΥ)
08/05/2012 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη χορηγητή-των προμήθειας αντιδραστηρίων, αναλωσίμων υλικών και βιοχημικών αναλυτών με μίσθωση (σε αντικατάσταση των αναλυτών Olympus AU 560 ιδιοκτησίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πλέον ΕΟΠΥΥ)
27/04/2012 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την επαύξηση της αποθηκευτικής δυνατότητας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
04/10/2011 Διευκρινίσεις σχετικά με την προμήθεια εκτυπωτών
04/10/2011 Προμήθεια υγρών εμφάνισης και στερέωσης
02/08/2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από φορείς υπηρεσιών πληρωμής για την έκδοση και εξαργύρωση του «Εργοσήμου» (ΟΡΘΗ ΕΠ.)
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ