Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Ανακοινώσεις
Διάρθρωση Υπηρεσίας
Δημόσιες Διαβουλεύσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές
Περιλήψεις Διακηρύξεων Διαγωνισμών
Συμβάσεις Δ/νσης Προμηθειών
Επικοινωνία
Θεσμικό πλαίσιο
Λογότυπο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 
Αρχική σελίδα / Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί / Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών αποτελεί ένα στάδιο πριν από τη διακήρυξη των διαγωνισμών. Καθιστά γνωστές τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών με βάση τις οποίες πρόκειται να διεξαχθούν διαγωνισμοί υψηλής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με σκοπό τη δημόσια συζήτησης και τη λήψη ενδεχόμενων παρατηρήσεων στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.

 
Τμήμα:
 

  Συμπληρώστε τα κριτήρια αναζήτησης και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή Αναζήτηση.

  Για τις Δημόσιες Διαβουλεύσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών στο Διαδίκτυο μέσω της Ηλεκτρονικής σελίδας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αρμόδιο είναι το Τμήμα Προγραμματισμού και Προδιαγραφών της Δ/νσης Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών.

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ