Θεσμικό πλαίσιο
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Ανακοινώσεις
Διάρθρωση Υπηρεσίας
Δημόσιες Διαβουλεύσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές
Περιλήψεις Διακηρύξεων Διαγωνισμών
Συμβάσεις Δ/νσης Προμηθειών
Επικοινωνία
Θεσμικό πλαίσιο
Λογότυπο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 
Αρχική σελίδα / Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί / Θεσμικό πλαίσιο

Θεσμικό Πλαίσιο

 • Π.Δ. 266/89
 • Π.Δ. 60/07
 • Π.Δ. 118/07
 • Π.Δ. 113/10
 • Ν. 861/79 άρθρο 5
 • Ν. 2286/95
 • Ν. 2362/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • Ν. 3310/05
 • Ν. 3861/10
 • Ν. 3871/10
 • Ν. 3886/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • Ν. 4013/11 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • Ν. 4038/12 συμπλήρωση του αρ.9 του Π.Δ. 118/07
 • Ν. 4155/13

http://www.e-themis.gov.gr
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ