Θέματα Συντάξεων
Οδηγός Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος και Έργαλείο Υπολογισμού Βασικού Ποσού Σύνταξης
Ενέργειες Μείωσης Χρόνου Απονομής Συντάξεων
Συχνές ερωτήσεις / απαντήσεις
 
Αρχική σελίδα / Θέματα Συντάξεων
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 • Η χορήγηση Σύνταξης αποτελεί τον πυρήνα της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας που παρέχεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην πλειονότητα των μισθωτών της χώρας. Για το λόγο αυτό, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών συντάξεων, συμπεριλήφθηκε στους στρατηγικούς στόχους της Διοίκησης. Τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες των υπηρεσιών συντάξεων, εντοπίζονται κυρίως στην καθυστέρηση έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων.
  Η καθυστέρηση αυτή διαπιστώθηκε ότι οφείλεται κυρίως στις διαδικασίες συγκέντρωσης (ανακεφαλαίωσης) του χρόνου ασφάλισης, για τους εξής κυρίως λόγους:

  • Από το έτος 1934 έως 2001 δεν είχε τηρηθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενιαίος Λογαριασμός Ασφαλισμένου με αξιόπιστα και ασφαλή στοιχεία για το σύνολο του ασφαλιστικού βίου (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή), δεδομένου ότι εφαρμόσθηκαν αποσπασματικά και παράλληλα διάφορα συστήματα ασφάλισης με ανάλογη ποικιλία στον τρόπο απεικόνισης του χρόνου ασφάλισης. Το γεγονός αυτό, δημιουργεί στις υπηρεσίες ανακεφαλαίωσης πρόσθετες δυσκολίες και καθυστερήσεις στην άντληση των πληροφοριών από πλήθος διαφορετικών πηγών.

  • Από 1/1/2002 και εφεξής με την εφαρμογή του νέου συστήματος ασφάλισης μέσω Α.Π.Δ. και την εγκατάσταση του ΟΠΣ-ΙΚΑ, τηρείται ενιαίος Λογαριασμός Ασφαλισμένου με αξιόπιστα και ασφαλή στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή. Το ΟΠΣ-ΙΚΑ θα συμβάλλει καθοριστικά στην ελαχιστοποίηση του χρόνου απονομής συντάξεων, όταν καταστεί η μόνη πηγή άντλησης του χρόνου ασφάλισης ΙΚΑ για την απονομή της σύνταξης.

  • Στις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης των εργαζομένων, σε περισσότερα Ταμεία, εφαρμόζονται πρόσθετες χρονοβόρες διαδικασίες επικοινωνίας μεταξύ των Ταμείων για την συγκέντρωση του χρόνου ασφάλισης.


 • Η έγκαιρη διάγνωση των ανωτέρω προβλημάτων οδήγησε στον σχεδιασμό και υλοποίηση της ειδικής κεντρικής υπηρεσίας Ανακεφαλαίωσης Ημερών Ασφάλισης (Κ.Αν.), παράλληλα με την εγκατάσταση του ΟΠΣ-ΙΚΑ, με στόχο την μείωση του χρόνου ανακεφαλαίωσης.

 • Το Λογισμικό Συντάξεων ΟΠΣ-ΙΚΑ, αποτελείται από τρεις ενότητες:

  • Workflow (καταγράφεται η πορεία της συνταξιοδοτικής υπόθεσης από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της απόφασης).
  • Ανακεφαλαίωση
  • Απονομή Σύνταξης

  Το ως άνω Λογισμικό έχει εγκατασταθεί σε παραγωγική Λειτουργία σε 35 Υποκαταστήματα Απονομής Συντάξεων (επί συνόλου 39 Υποκαταστημάτων) και στην Διεύθυνση Συντάξεων Προσωπικού-ΝΠΔΔ.

 • Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει εγκαταστήσει ένα Εργαλείο σχετικό με την Θεμελίωση και Υπολογισμό Βασικού Ποσού Σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ, ευέλικτο και φιλικό για την εξυπηρέτηση του Πολίτη.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ