Προφίλ
Δ/νση Τεχνικής και Στέγασης
Προφίλ
Διαγωνισμοί / Μισθώσεις
Ανακοινώσεις
Διάρθρωση Δ/νσης
Επικοινωνία
 
Αρχική σελίδα / Δ/νση Τεχνικής και Στέγασης / Προφίλ
Η Δ/νση λειτουργεί από την ίδρυση του ΙΚΑ, και απασχολεί σήμερα περίπου 350 άτομα.
Το αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι:
 • Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της Διοίκησης
 • Σύνταξη Μελετών
 • Κατασκευή κτιρίων
 • Επισκευή κτιρίων / Συντήρηση κτιρίων
 • Προμήθεια μηχανημάτων
 • Συντήρηση μηχανημάτων
 • Επιβλέψεις υπο κατασκευή έργων
 • Υλοποίηση κατά περίπτωση υποδομών του Ο.Π.Σ.
 • Σύνταξη προδιαγραφών
 • Μισθώσεις ακινήτων
 • Διαγωνισμοί
Η Δ/νση είναι στελεχωμένη από 80 περίπου έμπειρους διπλωματούχους και πτυχιούχους Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων (Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι, Πολιτικοί, Ηλεκτρονικοί κλπ) που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της Διοίκησης. Παράλληλα καλύπτει σε 24ωρη βάση σε τεχνική κάλυψη και τεχνικό προσωπικό όλα τα Νοσοκομεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σ' όλη την χώρα.

Η Δ/νση είναι μηχανογραφημένη και διαθέτει πλήρες δίκτυο με 100 περίπου Η/Υ, με όλα τα αναγκαία περιφερειακά μηχανήματα (Plotters, Scanners) και το κατάλληλο Software. Τον σχεδιασμό και την ευθύνη της πληροφορικής υποδομής έχει ο μηχανικός Χαϊδεμενάκης Κωνσταντίνος.

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ