Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη
Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη
 
Home / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Εργοδότες / Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη
Μέσω της υπηρεσίας αυτής, οι πιστοποιημένοι εργοδότες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έχουν την δυνατότητα να αντλήσουν οικονομικά στοιχεία που αφορούν στις κινήσεις (χρέωση - πίστωση) για το αιτούμενο χρονικό διάστημα.

Οι οικονομικές κινήσεις αυτές αφορούν εισφορές που έχουν :
  • δηλωθεί μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.)
  • καταβληθεί μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων κ.λ.π.
  • καταλογιστεί ως αποτέλεσμα του Ελέγχου Δηλωθέντων - Καταβληθέντων (Ε.Δ.Κ.)
  • θεωρηθεί αχρεωστήτως καταβληθείσες ως αποτέλεσμα του Ε.Δ.Κ.

Επισήμανση: Η εικόνα χρέωσης από την ΑΠΔ ενεργείται μετά την επεξεργασία της από το ΟΠΣ / ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ για τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων κλπ απαιτούνται περίπου τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία καταβολής τους.

Ο πιστοποιημένος εργοδότης εισάγει ως κριτήρια αναζήτησης το χρονικό διάστημα που τον αφορά και το σύστημα παρουσιάζει είτε σε μορφή εμφάνισης είτε σε μορφή αναφοράς (pdf) τις κινήσεις που έχουν ημερομηνία που περιλαμβάνεται στο αιτούμενο χρονικό διάστημα.

Για την πρόσβαση στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία οι εργοδότες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κάνουν χρήση των ίδιων κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την υποβολή ΑΠΔ.

Πατήστε για είσοδο στην υπηρεσία Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
    Copyright © 2019 ΕΦΚΑ