Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών
Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών
Πίνακας Χρεών Οφειλέτη
Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη
Υπολογισμός Δόσεων Ρύθμισης
Ρύθμιση Οφειλών
Πιστοποίηση Οφειλετών
 
Αρχική σελίδα / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών
Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών


Μέσω της υπηρεσίας δημιουργείται νέο κανάλι επικοινωνίας με τους οφειλέτες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Σε πρώτη φάση υποστηρίζεται ηλεκτρονικά η παραλαβή της "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ" και της "ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ" για την ενημέρωση των οφειλετών που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ.

Για την πρόσβαση στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία:
  • Οι οφειλέτες - εργοδότες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ πρέπει να κάνουν χρήση των ίδιων κωδικών πρόσβασης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής ΑΠΔ.


  • Οι υπόλοιποι οφειλέτες πρέπει να κάνουν χρήση των κωδικών που δήλωσαν κατά την πιστοποίησή τους.


Πατήστε  για είσοδο στην υπηρεσία Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών.


 Επιστροφή |  Κορυφή
   
    Copyright © 2020 ΕΦΚΑ