Γ' ΚΠΣ
   
Αρχική σελίδα
ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 20%

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
115231 153.668/ Κ.τ.Π 10606-Β/ 12-12-2006
(Μέτρο 2.2)
ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕΣΩ ΙΔΕΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 7.802.766,46 €
115821 153.784/ Κ.τ.Π 11718-Β/ 21-12-2006
(Μέτρο 2.2)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 2.309.960,38 €
107014 153.462/ Κ.τ.Π 11776-Β/ 27-12-2005
(Μέτρο 2.2)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ROLLOUT) ΤΟΥ Ο.Π.Σ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 11.197.009,69 €
106990 153.456/ Κ.τ.Π 11778-Β/ 27-12-2005
(Μέτρο 2.2)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ι.Κ.Α 1.547.462,87 €
106995 153.458/ Κ.τ.Π 11777-Β/ 27-12-2005
(Μέτρο 2.2)
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ) 13.829.416,96 €
107063 153.457/ Κ.τ.Π 11779-Β/ 27-12-2005
(Μέτρο 2.2)
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 5.326.159,30 €

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 20%

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
107058 153.473/ Κ.τ.Π 11775-Β/ 28-12-2005
(Μέτρο 2.5)
Κατάρτιση χρηστών έργου: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Rollout) ΤΟΥ Ο.Π.Σ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 500.692,50 €
125092 152.793/ΨΣ 5313-Β΄/11-07-2008 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 110.000,00 €
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ