Επικοινωνία
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για την υποβολή ερωτήσεων γενικής φύσεως που αφορούν το τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ για να μεταφερθείτε στην ενότητα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του διαδικτυακού τόπου του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr


Για την υποβολή ερωτήσεων που αφορούν σε τεχνικά θέματα σχετικά με τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (αδυναμία πρόσβασης, απώλεια κωδικών, μηνύματα σφάλματος λογισμικού κτλ), παρακαλούμε στείλτε μας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση tm.web@efka.gov.gr


Σε περίπτωση απώλειας των Κωδικών Πρόσβασης για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Εργοδότες (Username, PIN, PUK) πατήστε εδώ για να γίνει "Αρχικοποίηση του Λογαριασμού σας"
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ