Επικοινωνία
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε περίπτωση απώλειας των Κωδικών Πρόσβασης για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Εργοδότες (Username, PIN, PUK) πατήστε εδώ για να γίνει "Αρχικοποίηση του Λογαριασμού σας"

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμπλήρωση και αποστολή της παρακάτω φόρμας δεν αποτελεί αίτηση εγγραφής στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Για να εγγραφείτε επισκεφθείτε τη σελίδα "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες".

  Προκειμένου να επικοινωνήσετε μαζί μας και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τις παρακάτω φόρμες με τα στοιχεία που ζητούνται. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες βοηθούν στην επεξεργασία του μηνύματός σας. Τα πεδία με αστερίσκο (*) συμπληρώνονται υποχρεωτικά.

  Στη συνέχεια καταγράψτε με σαφήνεια το ερώτημα / αίτημα ή τις παρατηρήσεις σας στο πλαίσιο του μηνύματος και πατήστε "Αποστολή μηνύματος".

Στοιχεία Αποστολέα
Όνομα*
Επώνυμο*
Τηλέφωνο*
Fax
E-mail*
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει σωστά το e-mail σας.

  •   Εάν το ερώτημα / αίτημα αφορά ασφαλισμένο ή συνταξιούχο, παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου, τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ..
Α.Μ.Α.
Α.Φ.Μ.
Α.Μ.Κ.Α.

  •   Εάν είστε εργοδότης ή επικοινωνείτε εκ μέρους του, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία εργοδότη που αφορά το ερώτημα / αίτημα.
Α.Μ.Ε.
Α.Μ.Ο.Ε.
Α.Φ.Μ.
Επωνυμία
Αρμόδιο Υπο/μα ΕΦΚΑ

  •   Εάν είστε οφειλέτης Κ.Ε.Α.Ο. ή επικοινωνείτε εκ μέρους του, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία οφειλέτη.
Αριθμός Μητρώου Φορέα
(Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α., Ε.Τ.Α.Α.)
Α.Φ.Μ.
  

Επιλογή θέματος*

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Αδυναμία πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών
Ασφάλιση
Παροχές
Συντάξεις
Ασφαλιστική Ενημερότητα
Κ.Ε.Α.Ο.
Αλλο
  

Μήνυμα*  Εάν επιθυμείτε, πριν πατήσετε "Αποστολή μηνύματος", μπορείτε να εκτυπώσετε την παρούσα συμπληρωμένη σελίδα.

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2017 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ