Δωρεάν Λογισμικό Διαχείρισης ΑΠΔ
 
Αρχική σελίδα / Δωρεάν Λογισμικό Διαχείρισης ΑΠΔ
Με στόχο την εξυπηρέτηση του Εργοδότη, παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ "ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ", για την διαχείριση και υποβολή ΑΠΔ. Το λογισμικό δίνει την δυνατότητα για την:
  • Δημιουργία αρχείου για Ψηφιακό Μέσο (Δισκέτα ή CD) και την υποβολή του στο αρμόδιο Υποκατάστημα.
  • Δημιουργία αρχείου για υποβολή μέσω διαδικτύου με την μέθοδο φόρτωσης αρχείου (upload).
Το "ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ" αποτελεί υποστηρικτικό μηχανισμό, η χρήση του είναι προαιρετική και είναι διαθέσιμο στην συγκεκριμένη σελίδα, σύμφωνα με το ακόλουθο πλαίσιο αμοιβαίας κατανόησης:

Καταβάλλεται κάθε δυνατή τεχνική προσπάθεια για την πληρότητα και καταλληλότητα του συγκεκριμένου λογισμικού. Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική για την παραγωγή λογισμικού και για αντικειμενικούς λόγους όπως:
  • Συμβατότητας τεχνικού εξοπλισμού και καλής λειτουργίας αυτού
  • Ορθότητας διαδικασίας εγκατάστασης και τρόπου χρήσης του,
το "ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ", παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ", χωρίς περαιτέρω εγγύηση καταλληλότητας και υποστήριξης αυτού.
Η παραγωγή του συγκεκριμένου λογισμικού, δεν αποσκοπεί στην εμπορική εκμετάλλευσή και είναι επιτρεπτή η Δωρεάν Αντιγραφή, Διανομή και Χρήση του.

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για τα αρχεία:

Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. (αρχεία εγκατάστασης)

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του προγράμματος με παραδείγματα

Οδηγίες Μετατροπής ΑΠΔ από 01-Κανονική σε 04-Συμπληρωματική

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2020 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ