Παροχές Μητρότητας
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Παροχές Μητρότητας
Η φροντίδα και η διαρκής μέριμνα για την εργαζόμενη μητέρα και τις ανάγκες της, αποτελούν από τις κύριες προτεραιότητες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπογεννητικότητας και την αύξηση του αριθμού των γεννήσεων στην Ελλάδα.
Για το σκοπό αυτό και με την πεποίθηση ότι η εργαζόμενη μητέρα με τους πολλαπλούς απαιτητικούς ρόλους της θα πρέπει να προστατεύεται, ιδιαίτερα στην περίοδο της κύησης και της λοχείας, το ΙΚΑ συμβάλλει μ' ένα σύνολο παροχών (χρηματικών επιδομάτων αλλά και ολοκληρωμένων ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών).
Οι παροχές, που δικαιούται κάθε εργαζόμενη μητέρα, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ, παράλληλα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, με την ελπίδα ότι θα αποτελούν ένα χρήσιμο οδηγό για αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τις υπηρεσίες μας.

Είμαι εργαζόμενη, ασφαλίζομαι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και περιμένω παιδί. Τι παροχές δικαιούμαι από το Ασφαλιστικό μου Ταμείο
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας;
Πόσο είναι το χρονικό διάστημα επιδότησής μου λόγω μητρότητας και τι ποσό θα πάρω;
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2020 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ