Επικοινωνία για Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη
Οδηγός Ασφαλισμένου τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
'Αντληση Εντύπων / Εργαλεία
Εγκύκλιοι και Γενικά Εγγραφα
Δελτία Τύπου
Νέα/Ανακοινώσεις
Συμβάσεις Διεύθυνσης Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
Επικοινωνία για Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία για Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών
Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων των νόμων 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α') και 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α') και των κοινών υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτών για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών, αναρτούμε τα στοιχεία επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που ανάλογα με την περίπτωση εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα στοιχεία επικοινωνίας που αναρτώνται, δεν θα χρησιμοποιούνται από πολίτες αλλά μόνο από υπηρεσίες των Υπουργείων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που χρειάζεται να αναζητήσουν αυτεπάγγελτα πιστοποιητικά από τις υπηρεσίες μας, προκειμένου να εκδώσουν διοικητικές πράξεις αρμοδιότητάς τους.

  • Για αναζήτηση συνταξιοδοτικής απόφασης


  • ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του συνταξιούχου
    Σημεία Εξυπηρέτησης Μισθωτών


  • Για αναζήτηση απόφασης αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας


  • ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Τμήμα Εσόδων του υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του αιτούντος
    Σημεία Εξυπηρέτησης Μισθωτών


 Επιστροφή |  Κορυφή
 
    Copyright © 2020 ΕΦΚΑ