Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη
Οδηγός Ασφαλισμένου τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
'Αντληση Εντύπων / Εργαλεία
Εγκύκλιοι και Γενικά Εγγραφα
Δελτία Τύπου
Νέα/Ανακοινώσεις
Συμβάσεις Διεύθυνσης Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
Επικοινωνία για Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών
 
Αρχική σελίδα / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ.ΤΕΑΜ)
Πληροφόρηση Συνταξιούχων για ΑΜΚΑ-ΑΦΜ
Πληροφόρηση Συνταξιούχων Εξωτερικού (Inform Pensioners who live abroad)
Πιστοποίηση Ασφαλισμένου (μέσω κωδικών TAXISNET)
Πιστοποίηση Ασφαλισμένου (με απόδοση κλειδαρίθμου)
Επιβεβαίωση Εγκυρότητας Ασφαλιστικής Ενημερότητας (για Βεβαιώσεις που εκδόθηκαν από 10/1/2012 και μετά)
Επιβεβαίωση Εγκυρότητας Ασφαλιστικής Ενημερότητας (για Βεβαιώσεις που εκδόθηκαν έως 9/1/2012)
ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
Πιστοποίηση Φορέων για τη Λήψη Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Λήψη Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο Πρόγραμμα Κατ΄Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων - Δήλωση Στοιχείων
Πιστοποίηση Παρόχων για το Πρόγραμμα Κατ΄Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων
Παροχή Υπηρεσιών κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων
 Επιστροφή |  Κορυφή
 
    Copyright © 2019 ΕΦΚΑ