Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη
Οδηγός Ασφαλισμένου τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
'Αντληση Εντύπων / Εργαλεία
Εγκύκλιοι και Γενικά Εγγραφα
Δελτία Τύπου
Νέα/Ανακοινώσεις
Συμβάσεις Διεύθυνσης Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
Επικοινωνία για Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών
 
Αρχική σελίδα / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ.ΤΕΑΜ)
Πληροφόρηση Συνταξιούχων για ΑΜΚΑ-ΑΦΜ
Πληροφόρηση Συνταξιούχων Εξωτερικού (Inform Pensioners who live abroad)
Πιστοποίηση Ασφαλισμένου (μέσω κωδικών TAXISNET)
Πιστοποίηση Ασφαλισμένου (με απόδοση κλειδαρίθμου)
ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
Πιστοποίηση Φορέων για τη Λήψη Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας
  Εγχειρίδιο Χρήσης για τη Διαχείριση Χρηστών Πιστοποιημένου Φορέα
Λήψη Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας
  Εγχειρίδιο Χρήσης για τη Λήψη Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Επιβεβαίωση Εγκυρότητας Ασφαλιστικής Ενημερότητας (για Βεβαιώσεις που εκδόθηκαν από 10/1/2012 και μετά)
Επιβεβαίωση Εγκυρότητας Ασφαλιστικής Ενημερότητας (για Βεβαιώσεις που εκδόθηκαν έως 9/1/2012)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο Πρόγραμμα Κατ΄Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων - Δήλωση Στοιχείων
Πιστοποίηση Παρόχων για το Πρόγραμμα Κατ΄Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων
Παροχή Υπηρεσιών κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων
 Επιστροφή |  Κορυφή
 
    Copyright © 2020 ΕΦΚΑ