Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης
Εγγραφή
Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.
Μαζική Ταυτοποίηση Ασφαλισμένων
Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Ηλεκτρονική Έκδοση Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης
Αναζήτηση Κωδικών
Απαιτήσεις Συστήματος
 
Αρχική σελίδα / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Εργοδότες / Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης
Ηλεκτρονική Έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης


  Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχοντας ως πάγια επιδίωξη της την επιχειρησιακή εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ-ΙΚΑ) με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου και της ταχύτητας εξυπηρέτησης των εργοδοτών, έθεσε σε εφαρμογή τη νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία "Έκδοσης Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης".

  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 63 παρ.6 του νόμου 3996/2011 κάθε εξάμηνο, ο εργοδότης υποχρεούται να λαμβάνει από την ηλεκτρονική σελίδα της διαδικτυακής υπηρεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα "Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης" για τα απασχολούμενα σε αυτόν πρόσωπα και να τα παραδίδει σε αυτά για την ενημέρωσή τους.

  Ο εργοδότης δεν θα έχει τη δυνατότητα να λάβει Αποσπάσματα για χρονική περίοδο που ο εργαζόμενος απασχολήθηκε σε άλλον εργοδότη.

  Το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (Α.Α.Λ.Α) περιλαμβάνει τις εγγραφές της αιτούμενης χρονικής περιόδου, ίσης ή μεγαλύτερης του εξαμήνου και αφορά απασχόληση μόνο στον αιτούντα εργοδότη.

  Το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης που εκτυπώνεται από τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία είναι μόνο πληροφοριακού χαρακτήρα, φέρει την τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης των δεδομένων της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη διεκπεραίωση αιτήματος σε άλλους φορείς. Σε αυτή την περίπτωση τα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης μπορούν να λαμβάνονται απευθείας από τους φορείς αυτούς.

  Πατήστε  για είσοδο στην ηλεκτρονική υπηρεσία "Έκδοσης Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφαλισης".
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ