Πιστοποίηση Οφειλετών
Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών
Πίνακας Χρεών Οφειλέτη
Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη
Υπολογισμός Δόσεων Ρύθμισης
Ρύθμιση Οφειλών
Πιστοποίηση Οφειλετών
 
Αρχική σελίδα / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Πιστοποίηση Οφειλετών
Πιστοποίηση Οφειλετών


Μέσω της υπηρεσίας αυτής δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ. Η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω διασύνδεσης με τη ΓΓΠΣ με τη χρήση κωδικών TAXIS.

Με την επιτυχή πιστοποίηση ο οφειλέτης αποκτά κωδικούς πρόσβασης σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες.

Η υπηρεσία αφορά τους οφειλέτες του ΚΕΑΟ (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ) καθώς και οφειλέτες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που δεν έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ.

Ειδικά οι οφειλέτες οι οποίοι είναι εργοδότες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και εμφανίζονται ως ενεργοί στο Μητρώο Εργοδοτών, δεν μπορούν να πιστοποιηθούν μέσω αυτής της υπηρεσίας αλλά θα χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες τους κωδικούς πρόσβασης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.

Δείτε τις Οδηγίες για Πιστοποίηση Οφειλετών.

Πατήστε  για είσοδο στην υπηρεσία Πιστοποίηση Οφειλετών.

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
    Copyright © 2020 ΕΦΚΑ