Ρύθμιση Οφειλών
Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών
Πίνακας Χρεών Οφειλέτη
Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη
Υπολογισμός Δόσεων Ρύθμισης
Ρύθμιση Οφειλών
Πιστοποίηση Οφειλετών
 
Αρχική σελίδα / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Ρύθμιση Οφειλών
Ρύθμιση Οφειλών


Μέσω της υπηρεσίας παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του Κ.Ε.Α.Ο. και τους οφειλέτες του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. να ρυθμίσουν ηλεκτρονικά τις οφειλές τους.

Σε πρώτη φάση, δυνατότητα υποβολής αίτησης για ρύθμιση μέσω διαδικτύου παρέχεται στους οφειλέτες που δε διατηρούν ενεργή ρύθμιση.

Οφειλέτες που επιθυμούν να εγκαταλείψουν την ήδη υπάρχουσα ενεργή ρύθμισή τους και να υπαχθούν σε νέα ρύθμιση, θα προσέρχονται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. ή Ταμειακή Υπηρεσία του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. όπου ανήκουν.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία:

Οι οφειλέτες - εργοδότες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ πρέπει να κάνουν χρήση των ίδιων κωδικών πρόσβασης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής ΑΠΔ.

Οι υπόλοιποι οφειλέτες πρέπει να κάνουν χρήση των κωδικών που δήλωσαν κατά την πιστοποίησή τους.

Πατήστε  για είσοδο στην υπηρεσία Ρύθμιση Οφειλών.


 Επιστροφή |  Κορυφή
   
    Copyright © 2020 ΕΦΚΑ