Υπολογισμός Δόσεων Ρύθμισης
Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών
Πίνακας Χρεών Οφειλέτη
Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη
Υπολογισμός Δόσεων Ρύθμισης
Ρύθμιση Οφειλών
Πιστοποίηση Οφειλετών
 
Αρχική σελίδα / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Υπολογισμός Δόσεων Ρύθμισης
Υπολογισμός Δόσεων Ρύθμισης


Μέσω της υπηρεσίας παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του Κ.Ε.Α.Ο. και του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ να εξετάσουν εναλλακτικά σενάρια ρύθμισης των οφειλών τους, ανάλογα με τις διατάξεις στις οποίες εμπίπτουν αυτές.

Ειδικότερα επιλέγοντας κάθε εναλλακτικό τρόπο ρύθμισης, καθορίζουν τον αριθμό των δόσεων που επιθυμούν και προβαίνουν σε υπολογισμό του ύψους αυτών καθώς και των τυχόν εκπτώσεων που δικαιούνται.

Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση που θα επιλέξουν υποβάλλεται είτε διαδικτυακά με χρήση της υπηρεσίας Ρύθμιση Οφειλών είτε στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. ή στην Ταμειακή Υπηρεσία Υποκ/τος ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που ανήκει ο οφειλέτης και συνεπάγεται την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής και την έκδοση της απόφασης ρύθμισης.

Για την πρόσβαση στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία:
  • Οι οφειλέτες - εργοδότες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ πρέπει να κάνουν χρήση των ίδιων κωδικών πρόσβασης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής ΑΠΔ.


  • Οι υπόλοιποι οφειλέτες πρέπει να κάνουν χρήση των κωδικών που δήλωσαν κατά την πιστοποίησή τους.


Πατήστε  για είσοδο στην υπηρεσία Υπολογισμός Δόσεων Ρύθμισης.


 Επιστροφή |  Κορυφή
   
    Copyright © 2020 ΕΦΚΑ