Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Εργοδότες
Οδηγός Εισόδου στην Ηλεκτρονικη Υποβολή Α.Π.Δ.
Οδηγίες χρήσης: Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.
Έλεγχοι ορθότητας ΑΠΔ και Μηνύματα λαθών Internet
Οδηγίες χρήσης: Υποβληθείσες Δηλώσεις
Οδηγίες χρήσης: Διαχείριση Λογαριασμού
Απαιτήσεις Συστήματος
 
Αρχική σελίδα / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Εργοδότες / Είσοδος
 Ενημερωθείτε για: 
την Διαχείριση Α.Π.Δ. εργοδοτών για τους οποίους
ανεστάλη η δυνατότητα υποβολής τους μέσω διαδικτύου,
λόγω μακρόχρονης διακοπής απασχόλησης
τις Ουσιαστικές αλλαγές στην υποβολή ΑΠΔ και καθιέρωση online ελέγχων για την ενίσχυση της ασφάλειας του συστήματος 
την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 14/2013: 1. Τροποποίηση από 1/1/2013 της συχνότητας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.). 2. Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 1/1/2013 έως 31/12/2013. 
την Διόρθωση λαθών Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου περιόδων απασχόλησης 1/2002 - 12/2012 επανυποβολές Α.Π.Δ. εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων, Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 

 ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ - Βήμα 1ο από 2 
Η ενέργεια που θέλω να κάνω είναι:
Διαχείριση Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων για περιόδους από 01/2013
Διαχείριση Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Οικοδ/κών 'Εργων για περιόδους από 02/2013
Διαχείριση Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων για περιόδους έως 10-12/2012
Διαχείριση Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Οικοδ/κών 'Εργων για περιόδους έως 01/2013
Διαχείριση του Λογαριασμού μου

Ενημερώστε την υπηρεσία μας για την αλλαγή του e-mail σας.

Σημείωση:
Για την χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς Εργοδότες, προϋπόθεση είναι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής


 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ